ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Czerwiec 2018

11.06.2018 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Lubelskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na pełnienie nadzoru inwestorskiego i rozliczenia finansowego i rzeczowego – funkcji inżyniera przy realizacji zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów”. Inwestycja obejmie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km; więcej informacji.

06.06.2018 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu”; więcej informacji.

08.06.2018 podpisaliśmy umowę z "Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją" Sp. z o.o. na usługę "Inżynier dla Projektu: Gospodarka Ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V"; więcej informacji.

28.06.2018 podpisaliśmy kontrakt z Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz pomocy technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice”; więcej informacji.

08.06.2018 podpisaliśmy umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A w Warszawie na projekt pod nazwą "Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny"; więcej informacji.

29.06.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego do zasilania statków z lądu”; więcej informacji.