ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Marzec 2022

Eksperci SAFEGE wspomogą Biebrzański System Gospodarki Odpadami

02.03.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą BIOM Sp. z o.o. z Dolistowa Starego (woj. podlaskie) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – RIPOK”. Projekt realizowany będzie na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koszarówce oraz w Zakładzie Recyklingu Odpadów w Dolistowie Starym - więcej informacji.

W efekcie realizacji tego projektu poprawi się jakość systemu gospodarki odpadami w obrębie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami - zwiększona będzie nie tylko przepustowość instalacji w zakresie przetwarzania odpadów selektywnych, ale i zmieni się system sortowania (na automatyczny).