ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Lipiec 2022

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - wbudowanie aktu erekcyjnego

04 lipca 2022 byliśmy na uroczystym wbudowaniu aktu erekcyjnego w Bydgoszczy – a dotyczy on „Budowy nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”. Nasza firma od 2018 roku pełni na tej inwestycji funkcję Inwestora Zastępczego. 

Obiekt ma mieć około 6 000 m kw. powierzchni użytkowej i pomieści około 30 kilometrów akt. Projekt umożliwi w przyszłości rozbudowę powierzchni magazynowej na kolejne 20 km akt. W budynku powstaną duże sale wykładowe i konferencyjne, dzięki którym będzie  możliwe prowadzenie lekcji dla młodzieży, organizowanie spotkań, warsztatów i wystaw. W nowej siedzibie znajdzie się także miejsce dla komory fumigacyjnej, w której archiwalia są chemicznie i biologicznie oczyszczane. Dzięki temu procesowi materiały będą starzeć się i niszczeć dużo wolniej. (więcej o projekcie tutaj).

SAFEGE reprezentowali eksperci w składzie: p. Magdalena Apolinarska–Marek – Dyrektor Oddziału Poznań, p. Karolina Paupa – Kierownik Projektów oraz p. Krzysztof Szlaga – Inżynier Projektu.

Na uroczystości obecni byli również p. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Media o tym wydarzeniu:

SAFEGE pomoże przebudować już 27. dworzec kolejowy w Polsce - tym razem w Kołobrzegu

13.07.2022 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi inżyniera kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach przebudowy dworca kolejowego Kołobrzeg.

Nadzór naszych specjalistów będzie obejmował roboty w obszarach instalacyjnym, konstrukcyjnym, zagospodarowania terenu, robót rozbiórkowych, elewacji i wnętrz.

Przebudowa poprawi stan techniczny i estetyczny dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, dostosowanie do obecnego zapotrzebowania i nowych funkcji, a także do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się - więcej TUTAJ.

W swoim portfolio mamy już niemal 30 realizacji przebudów / modernizacji dworców kolejowych w całej Polsce.

Specjaliści SAFEGE będą nadzorować przebudowę stadionu miejskiego w Kolnie

21.07.2022 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Kolno na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną” - będziemy nadzorować prawidłowe wykonanie całości prac oraz ich zgodność z projektem.

Stadion miejski w Kolnie zostanie gruntownie zmodernizowany., a więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE z Umową Ramową na inwestycje kolejowe dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

W lipcu podpisaliśmy z Centralnym Portem Komunikacyjnym "Umowę Ramową na usługi Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Jest to kluczowe postępowanie dla inwestycji kolejowych w Polsce - aż 1 981 km linii kolejowych ma zostać wybudowanych w ramach programu CPK - więcej informacji.

W ramach przetargu na usługi Inżyniera Kontraktu spółka CPK wyłoniła i podpisała umowy ramowe z 20 wykonawcami (w tym z SAFEGE).

Wybrane w przetargu firmy będą mogły ubiegać się o poszczególne zadania cząstkowe przy budowie 10 „szprych” kolejowych w całej Polsce.

Pomożemy w rozbiórce i przebudowie dworca kolejowego w Koszalinie

25.07.2022 podpisaliśmy kontrakt z Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin”.

To już "nasz" 28. dworzec - więcej informacji.

Projektanci SAFEGE zaprojektują rurociąg dla ZEM Łabędy w Gliwicach

21.07.2022 podpisaliśmy z ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach kontrakt na "Wykonanie projektu gazociągu DN250/DN200 o ciśnieniu roboczym 0,45 MPa i długości 1500 m, przebiegającego napowietrznie na istniejącej estakadzie energetycznej na terenie zakładu w Gliwicach".

Stalowy rurociąg będzie zaprojektowany napowietrznie na istniejącej estakadzie o długości ok. 1 500 m (w tym częściowo na ścianie hali produkcyjnej o długości ok. 270 m); wyzwaniem jest zaprojektowanie go tak, aby możliwy był jego montaż / zabudowa bez konieczności przerywania pracy innych sieci zlokalizowanych na infrastrukturze. Więcej informacji TUTAJ.