ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Lipiec 2023

Pomożemy zmodernizować oczyszczalnię w Pieniężnie

04.07.2023 podpisaliśmy kontrakt z warmińsko-mazurską Gminą Pieniężno na pełnienie nadzoru inwestorskiego i pomoc przy realizacji zadania polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Pieniężno.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w to najważniejsza strategiczna inwestycja miasta i gminy Pieniężno. Stan techniczny obecnie funkcjonującej nie pozwala na bezawaryjne funkcjonowanie. Inwestycja jest finansowana z funduszu Polski Ład - a więcej o tym TUTAJ.

Zaprojektujemy fragment drogi nr w Błoniu

Mieszkańcy miasta Błonie czekali na ten moment 25 lat – 12.07.2023 w Centrum Sportu w Błoniu podpisaliśmy umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na wykonanie projektu drogi wojewódzkiej 579.

Nasi eksperci z Biura Projektów i Konsultingu opracują dokumentację dla przebudowy drogi klasy G - odcinka o długości ok 2,5 km - więcej informacji tutaj.

Cieszymy się, że wraz z naszym Klientem mamy realny wpływ na coraz bardziej zrównoważony transport w naszym kraju - a pod TYM LINKIEM kilka słów od Dyr. Generalnej SAFEGE Polska.

Pomożemy w powstaniu nowoczesnej instalacji do fermentacji bio-odpadów w Bierkowie

12.07.2023 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w instalacji komunalnej w Bierkowie.

Zebrane selektywnie bioodpady zostaną poddane procesom odzysku w dwóch etapach: procesie fermentacji i procesie przetwarzania tlenowego. Selektywnie zbierane frakcje bio oraz odpady zielone zostaną przetworzone w kompost spełniający wymagania dla nawozu organicznego. Więcej informacji o tym istotnym projekcie TUTAJ.

Co robiliśmy w lipcu?

Zachęcamy do obejrzenia animacji obrazującej naszą aktywność w lipcu na naszym kanale YouTube TUTAJ.

Kolejna współpraca Ekspertów SAFEGE Polska z uczelnią wyższą - Politechnika Krakowska!

25 lipca podpisaliśmy porozumienie o współpracy naszej firmy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Wspólne projekty badawczo-rozwojowe, konferencje naukowe i transfer technologii to tylko część profitów, jakie strony wyniosą z kooperacji. Skorzystają na niej również studenci i absolwenci PK, dzięki możliwości odbywania staży i praktyk zawodowych w naszej firmie.

To już piąta współpraca z uczelnią wyższą, w którą jesteśmy zaangażowani. Wierzymy, że synergiczne działania stron będą owocować nieustannym rozwojem polskiej inżynierii. Porozumienie podpisali prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej oraz p. Kamila Kurowska-Gawryś, nasza Dyrektor Generalna.

"Dyrektor Kamila Kurowska - Gawryś wyraziła zadowolenie z możliwości nawiązania współpracy z Politechniką Krakowską i zapowiedziała, że firma niezwłocznie będzie dążyć do wdrażania kwestii związanych zarówno z praktykami, stażami, jak i wspólnymi projektami rozwojowymi" - więcej informacji i zdjęcia TUTAJ.

Nie ma wakacji od BHP

Jeżeli chodzi o miejsce pracy, budowy i projekty inżynieryjne – nie ma mowy o wakacjach od BHP. Bezpieczeństwo i Higiena w miejscu Pracy to zbiór żelaznych zasad. Przypominamy niektóre z nich; od ich respektowania i przestrzegania zależy życie i zdrowie. Skoncentrujemy się na przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom upałów, których fala zalała w czasie tegorocznych wakacji całą Polskę, zaś kolejne już są prognozowane. Warto się do nich solidnie przygotować, by „schłodzić” pogodowy temperament podwyższeniem czujności w czasie pracy i czasie wolnym. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszej Starszej Specjalistki ds. BHP, Karoliny Szadkowskiej na temat upałów na budowie TUTAJ.

 

Eksperci SAFEGE dla Bełchatowa

28.07.2023 podpisaliśmy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie kontrakt na wykonanie opracowania „Operat na odwodnienie Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów" wraz z długotrwałym obniżeniem zwierciadła wód podziemnych" wraz z propozycją wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej oraz opcjonalne uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów - więcej informacji.

Zaprojektujemy obwodnicę Tucholi!

02.08.2023 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obwodnicy Tucholi. Dziesięciokilometrowa trasa zostanie sfinansowana z funduszy publicznych. Na ten cel samorząd województwa pozyskał 75 mln zł dofinansowania - więcej informacji.

Otrzymaliśmy referencje - EC Żerań

Pod koniec lipca otrzymaliśmy kolejne poświadczenie należytego wykonania inwestycji od naszego Klienta, co ogromnie nas cieszy.

Z końcem listopada 2021 zakończyła się realizacja budowy Kotłowni Gazowej KG1 na warszawskim Żeraniu - #SAFEGEPolska pełniła podczas tej inwestycji funkcję Inżyniera Kontraktu. W lutym 2022 Inwestor PGNiG Termika S.A. wystawił nam referencje oraz powierzył kolejny kontrakt - zarządzanie budową kolejnego etapu rozbudowy - kotłowni gazowej KG2.

Była to kontynuacja rozbudowy jednostki rezerwowej dla ukończonego wcześniej bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. W ramach tej budowy powstały dwa dodatkowe kotły gazowe o mocy 2x130 MWt, a zakończyła się ona w maju tego roku.

Nowy blok i kotłownie gazowe pozwolą na wyłączenie dziewięciu kotłów węglowych, a pozostałe dwa zostały doposażone w instalacje oczyszczania spalin. W efekcie zużycie węgla w całym miksie energetycznym PGNiG Termika spadnie z 95% do 55%. Prognozy redukcji emisji wynoszą dla: pyłu o 50%, dwutlenku siarki o 82% oraz tlenków azotu o 43%.

Dla mieszkańców okolicy przestawienie elektrociepłowni na paliwo gazowe oznacza również zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem - przewidywana roczna liczba wagonów z węglem spadnie o ok. 17 000, zaś ciężarówek o ok. 4 500.

Przewiduje się, że nowo wybudowane bloki gazowe w niedalekiej przyszłości będzie można zasilać tzw. zielonymi gazami – zielonym wodorem czy biogazem, a jeszcze dalej przewiduje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury gazowej do przesyłu mieszanki wodoru z gazem ziemnym.

Uruchomienie nowych kotłowni gazowych to element zielonej transformacji energetycznej z wykorzystaniem niskoemisyjnego paliwa pomostowego, jakim jest gaz ziemny. Dzięki tej inwestycji, Grupa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obniża o ponad 40% emisję gazów cieplarnianych na każdą jednostkę wytworzonej energii w jednym ze swoich największych zakładów produkcyjnych, jakim jest Elektrociepłownia Żerań w Warszawie. Dziękujemy @PGNiG Termika za zaufanie nam kolejny raz!

#EksperciSAFEGE | #gaz | #zielonygaz | #wodór