ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Grudzień 2017

11.12.2017 mieliśmy przyjemność pomagać przy 21. Świątecznej Zbiórce Żywności dla Banku Żywności SOS w Warszawie. W tym roku zebrano 35 ton żywności, która została m.in. przez naszych pracowników posortowana i jeszcze przed świętami trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców Mazowsza; zdjęcia.

01.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz firmą MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING Sp. K-A Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Bażantów - więcej informacji.

28.12.2017 podpisaliśmy (w konsorcjum z firmą PILAMIS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi) kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach Projektu POIiŚ 5.1-15 pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”. Więcej o tym wyjątkowym kontrakcie.

07.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. w Pobiedziskach k/Poznania na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach, w tym budowa ul. Nowej i ul. Popiela”; więcej informacji.

07.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. w Palędziach k/Poznania na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej”; więcej informacji.

18.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z ZDI Sp. z o.o. w Zamościu na wykonanie usługi specjalisty ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości, obsługi administracyjno-sekretarskiej biura, Inspektora Nadzoru branży sanitarnej dla inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Krochmalną”; więcej informacji.

01.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą IMMO SI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie opinii technicznej dotyczącej obiektu "bi1" - hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie - więcej informacji.