ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2020

SAFEGE ponownie rozwija drogi w Kraśniku

12.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcję Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w m. Kraśnik” - WIĘCEJ INFORMACJI.

Nasi Specjaliści dla wód opadowych w Sulejówku

14.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Sulejówek na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu nad projektem pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek” w ramach projektu pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek” - WIĘCEJ INFORMACJI.

Projekt, który nadzorować będą nasi eksperci zapewni Miastu:

  • 19,9 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
  • 5 wybudowanych urządzeń służących zagospodarowaniu wód opadowych
  • 2,57 km kw. powierzchni objętej systemem zagospodarowania wód opadowych
  • 1,16 km wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej
  • 43 667,20 m3 retencjonowanej wody (objętość)
  • 9 772 osoby objęte systemem zagospodarowania wód opadowych.

SAFEGE pomoże Uniwersytetowi Szczecińskiemu zaoszczędzić energię

17.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z Uniwersytetem Szczecińskim na kompleksową obsługę i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” - WIĘCEJ INFORMACJI.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użytkowych Uniwersytetu Szczecińskiego, która przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO2  do  atmosfery. Inwestycja, którą nadzorować będą nasi specjaliści zakłada realizację prac budowlanych części kampusu – budynków dydaktycznych A, B, C, D, E, F i G (Szczecin Pogodno) o łącznej powierzchni ok. 23 663 m2.

SAFEGE dla centralnego sterowania pracą układu odbioru ścieków w Warszawie

31.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m st. Warszawie S.A. na świadczenie usług inżyniera dla zadania: "Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Centralne sterowanie siecią".

System zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, którego powstanie nadzorować będą eksperci z SAFEGE, jest innowacyjnym rozwiązaniem (wykorzystywanym m.in. w Tokio, Dreźnie, Filadelfii czy Minneapolis) - więcej informacji.

Bankowy Inspektor Nadzoru - SAFEGE dla PKO BP

10.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z PKO BP S.A. z siedzibą w Katowicach oraz z firmą MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING Sp. K-A z siedzibą w Katowicach na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. „Rozbudowa osiedla o nazwie „Park Bażantów” zlokalizowanego w Katowicach" - więcej informacji.