ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Grudzień 2016

Otwarcie nowego multimodalnego dworca Łódź Fabryczna

W niedzielę 11.12.2016 - po ponad 4. latach od rozpoczęcia inwestycji - na nową stację Łódź Fabryczna wjechał pierwszy pociąg (zachęcamy do obejrzenia zdjęć tutaj). Było to zwieńczenie nadzorowanego przez nas projektu pt. "Modernizacja linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową węzła multimodalnego przy dworcu Łódź Fabryczna" (więcej o projekcie). W tej wspaniałej chwili uczestniczyło wielu Łodzian, włodarzy miasta (na czele z panią Prezydent), przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawców, a także mediów i pasjonatów kolei. To bowiem najbardziej nowoczesna inwestycja w Polsce oraz jeden z najnowocześniejszych i największych dworców w całej Europie.

Nowy podziemny dworzec jest kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi: tory kolejowe ulokowane 16,5 m pod powierzchnią terenu, cztery perony i osiem torów. Długość budynku dworca to 350 m (stary dworzec mierzył 70 m), a szerokość 85 m (w przeszłości - 16 m). Zmodernizowana stacja jest w stanie odprawić 20-krotnie więcej pasażerów, niż poprzednia.

Na poziomie ulicy znajdują się główne wejścia do budynku – tutaj również można spacerować po pasażu, którego najbardziej charakterystycznymi elementami są odtworzone ściany starego dworca Łódź Fabryczna.

Na pierwszym poziomie - 8 m pod ziemią - znalazł się dworzec kolejowy z poczekalnią, kasami, obiektami komercyjnymi, a także pomieszczeniami dla dyrekcji stacji i pracowników technicznych. Tutaj również pasażerowie mogą przesiąść się do autobusów, samochodów i rowerów.

Budowa w liczbach (zdjęcia z budowy - tutaj):

 • łączna powierzchnia zabudowy 260 000 m2
 • wykorzystano ok. 750 000 m3 betonu – to trzy razy więcej niż np. przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie
 • w ramach całej inwestycji trzeba było wywieźć blisko 2 000 000 m3 ziemi
 • wykonano 872 sekcji ścian szczelinowych
 • dziennie nadzorowaliśmy pracę aż ok. 1000 pracowników rozsianych na placu budowy o powierzchni 2 km2
 • zużyto około 100 000 ton stali - na zbrojenia i konstrukcje
 • szklane przekrycia świetlików doświetlających dworzec mają powierzchnię 17 000 m2
 • na dworcu znajduje się 14 wind
 • 12 km torów
 • 10 000 m balustrad
 • 1000 m okien dachowych
 • 9030 opraw oświetleniowych
 • 24 schodów ruchomych
 • 37 000m2 ścian szklanych
 • 4 perony
 • 340 km kabli
 • 960 miejsc parkingowych.

Jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tym wyjątkowym pod każdym względem przedsięwzięciu i dziękujemy za współpracę wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego oraz naszym Pracownikom zaangażowanym w tę inwestycję.

Napisali o tym wydarzeniu:

14.12.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta krosna – II etap”; więcej informacji o projekcie.

16.12.2016 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na ogromną inwestycję pod nazwą Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn.: ”Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”; więcej informacji o projekcie. Jest to już kolejny nasz projekt na tej linii kolejowej (poczynając od jej modernizacji w 2005 roku na odc. Siedlce - Terespol).

08.12.2016  podpisaliśmy kontrakt z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na "Wykonanie dokumentacji programów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji polegającej na „Likwidacji lagun osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie”; więcej informacji o projekcie.

02.12.2016 podpisaliśmy (jako konsorcjum z firmą BBF) kontrakt z firmą SKANSKA S.A. na "Wykonanie prac projektowych dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie Zaprojektuj i wybuduj”; więcej informacji o projekcie.

22.12.2016 oddano do ruchu ponad 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 od istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina z obejściem tej miejscowości. Wykonawcą inwestycji jest firma Astaldi, a nadzoruje ją oczywiście SAFEGE - więcej o projekcie.

Inwestycja polegała na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 na terenie powiatu zambrowskiego (gminy - Kołaki Kościelne i Rutki) właściwie po istniejącym śladzie drogi krajowej oprócz Mężenina, którą to miejscowość droga ekspresowa omija po stronie południowo-zachodniej i południowej.

W uroczystości otwarcia drogi udział wzięli między innymi Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Wiceminister Rozwoju Witold Słowik, Jan Zabielski wicewojewoda podlaski, Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Jerzy Doroszkiewicz, przedstawiciele wykonawcy oraz SAFEGE. Za zdjęcia dziękujemy p. Adamowi Żebrowskiemu.

Grafika: http://www.poranny.pl/motofakty/na-drogach/g/droga-ekspresowa-s8-na-odcinku-mezenin-zambrow-odcinek-otworzy-minister-jerzy-szmit-zdjecia,11606628,22011750/

21.12.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą  Volkswagen Polska Sp. z o.o na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Projektu pod nazwą „PRZENIESIENIE I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI WÓD OPADOWYCH DLA VW-POZNAŃ – Z1”; więcej informacji o projekcie.