ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Styczeń 2019

14.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca przez Obszar Serwisowy Zachodni we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla 2 zadań - więcej informacji.

16.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.”Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów spółki – faza V i VI” - więcej informacji.

22.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie na „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wykonania w systemie zaprojektuj i zbuduj przebudowy instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów”. Celem przebudowy instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 jest uwzględnienie zaleceń zawartych w opinii technicznej „Zasilanie 1,5kV/50Hz na stacji postojowej Warszawa Grochów” oraz uruchomienie stanowisk 123 i 124 w zakresie wszystkich napięć UIC (3kV, 1,5kV, 1kV 50 Hz, 1kV 16 2/3Hz, 1,5kV DC) - więcej informacji.

24.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w Warszawie na zarządzanie i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Bolesławiec” - więcej informacji.

24.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w Warszawie na zarządzanie i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna” - więcej informacji.

24.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w Warszawie na zarządzanie i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Węgliniec” - więcej informacji.

25.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań reprezentowanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej” w Poznaniu - więcej informacji.

25.01.2019 podpisaliśmy - w konsorcjum ze spółką Graph’it - kontrakt z Miastem Poznań reprezentowanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z inwentaryzacją i uzyskaniem niezbędnych decyzji budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz Towarową” - więcej informacji.

30.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miejską Kraków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” w Krakowie - więcej informacji.

24.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Kappa Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu na „Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach przy budowie obiektu handlowo – usługowego „S1” Gryfino, ul. Łużycka” wraz z całą zewnętrzną infrastrukturą techniczną zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym - więcej informacji.