ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Listopad 2016

23.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o na pełnienie funkcji Inżyniera – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach Projektu Budowy stacji uzdatniania wody w Piasecznie; więcej o projekcie.

15.11.2016 podpisaliśmy w konsorcjum z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego kontrakt z Ministerstwem Sportu i Turystyki na przygotowanie Podręcznika pt. „Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki”; więcej o projekcie.

14.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów; więcej o projekcie.

18.11.2016r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbyła się uroczysta jubileuszowa Gala 25-lecia istnienia SAFEGE w Polsce.

 

To wyjątkowe dla naszej firmy wydarzenie objął swoim patronatem honorowym Jego Ekscelencja - Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce p. Pierre Levy.

Galę poprowadził niezwykle sympatyczny duet dziennikarzy: p. Małgorzata Rozenek – Majdan i p. Marcin Prokop. Pierwszą jej część objął wywiad z Dyrekcją SAFEGE – tą pierwszą i tą obecną – oraz Kolegami z Francji i wyświetlenie specjalnie na tę okazję przygotowanego filmu. Następnie wraz z 150. Gośćmi: przedstawicielami instytucji państwowych, samorządów, klientów, wykonawców, podwykonawców oraz z naszymi Pracownikami mogliśmy podziwiać spektakl rozrywkowy w wykonaniu artystów ze znanego programu TV „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” (wystąpili dla nas p. Artur Chamski i zwyciężczyni najnowszej edycji, p. Maria Tyszkiewicz).

Dziękujemy Państwu, że od ćwierćwiecza towarzyszycie nam – jako Klienci, Beneficjenci, Zamawiający oraz „zwykli” obywatele, nasi rodacy – w polepszaniu jakości życia w Polsce oraz w ochronie jej środowiska i rozwoju miast czy regionów. Dziękujemy za Wasze zaufanie, które jest najlepszą nagrodą za codzienną pracę.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem okolicznościowym o nas, do obejrzenia zdjęć z Gali oraz krótkiego filmiku.

25.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Inwestycji pn.: „Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie parkingu typu Park&Ride przy ulicy Szymanowskiego w Poznaniu”; więcej o projekcie.

01.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą ZUE S.A. z Krakowa (która z kolei podpisała kontrakt z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) na opracowanie przedmiarów robót w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej koniecznych do złożenia oferty w postępowaniu: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ORAZ WYKONANIE BUDOWY LINII TRAMWAJOWEJ KST ETAP III (OS. KROWODRZA GÓRKA – GÓRKA NARODOWA) WRAZ Z BUDOWĄ DWUPOZ. SKRZYŻOWANIA W CIĄGU UL. OPOLSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ”; więcej o projekcie.

21.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą  PORTICO Project Management Sp. z o.o i Wspólnicy Sp. k. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Jakościowego podczas BUDOWY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BÓŻNICZEJ  W POZNANIU; więcej o projekcie.