ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Wrzesień 2016

06.09.2016 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowym S.A. na świadczenie usług zarządzania, koordynacji i nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pochylni ruchomych dworca kolejowego Warszawa Centralna – etap III”; więcej o projekcie.

06.09.2016 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp. na:

Część I: wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Jagiełły w Gorzowie Wlkp. oraz złożenie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych,

Część II: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi, w dalszej kolejności uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót na podstawie powyższej dokumentacji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji wraz z okresem gwarancji i rękojmi określonym dla Wykonawcy Robót; więcej o projekcie.

07.09.2016 podpisaliśmy kontrakt z Gminą i Miastem Szczecin na Pełnienie usługi nadzoru autorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla części IX zadania pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”; więcej o projekcie.

16.09.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich w na Opracowanie dokumentacji dla odwodnienia powierzchniowego fragmentu pasa drogowego ulicy Koszalińskiej w Poznaniu; więcej o projekcie.

26.09.2016 podpisaliśmy umowę z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta”; więcej o projekcie.