ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Październik 2018

12.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Pobiedziskach”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Trzemesznie”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Złotnikach Kujawskich”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Kobylnicy”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Kołodziejewie”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie”; więcej informacji.

Dnia 01.10.2018 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Politechnice Warszawskiej. W trakcie uroczystości, która zgromadziła wielu przedstawicieli świata nauki, absolwentów oraz studentów odbyło się odsłonięcie dwóch tablic pamiątkowych, w których powstanie nasza firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce jako fundator miała swój wkład. Tablice poświęcone są profesorom Mieczysławowi Rybczyńskiemu oraz Karolowi Pomianowskiemu.

 

19.10.2018 miało miejsce uroczyste otwarcie obwodnicy Radomia, której budowę nadzorowaliśmy. Wśród gości znaleźli się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz ministrowie: Marek Suski i Wojciech Skurkiewicz, jak również przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, dziennikarze i mieszkańcy oraz oczywiście nadzór – czyli SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce. Umowa na budowę ok. 25-kilometrowego odcinka obwodnicy Radomia została podpisana w 2015r., a wartość kontraktu to ponad 729 mln zł (więcej o projekcie).

31.10.2018 podpisaliśmy Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP (Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej). Działania z zakresu CSR są dla nas bardzo ważne i poprzez m.in. tę deklarację zobowiązujemy się inwestować w kapitał społeczny i ludzki oraz chronić zasoby naturalne i zapewniać transparentne zarządzanie.

24.10.2018 wzięliśmy udział w organizowanej na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie ósmej konferencji pod tytułem "Giełda mocy". Wydarzenie to ma na celu promowanie modelu zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami przy okazji wskazując, jak ich zatrudnienie może przełożyć się na realne zyski społeczne i ekonomiczne w firmie.

Podczas konferencji prelegenci ze świata nauki i biznesu zaprezentowali proces kształtowania się kultury w organizacji zachodzący dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, a także związek miedzy współpracą z organizacjami pozarządowymi, a kreowaniem pozytywnego wizerunku organizacji. Tegorocznej edycji Giełdy Mocy towarzyszyło hasło "Masz MOC!", a jej partnerem był PFRON. Wraz z przedstawicielami Fundacji SUEZ "Jesteśmy z Tobą" braliśmy też udział w warsztatach dotyczących zatrudnienia wspomaganego.

Misją Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą jest pomoc społeczna, w tym wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

25.10.2018 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik świętowano Dzień Narodów Zjednoczonych, w tym roku celebrowany pod hasłem "Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju" i dotyczący prawa człowieka do życia w czystym, zdrowym środowisku

Podczas tego wydarzenia nasza firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce otrzymała oficjalny Certyfikat Partnerstwa UNEP (czyli United Nations Environment Programme; program środowiskowy ONZ) GRID (Global Resource Information Database; światowa baza danych o zasobach Ziemi). Program UNEP , którego władze mają siedzibę w Nairobi, został powołany przez ONZ w 1972, a baza danych GRID - w 1985 roku. Poprzez partnerstwo deklarujemy wsparcie i pomoc we wdrażaniu i szerzeniu 17 Zasad Zrównoważonego Rozwoju (aby je poznać KLIKNIJ TU).

Misja Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEP od 1991 roku w Polsce (a więc od tego samego roku, od którego istnieje w naszym kraju SAFEGE) wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje też postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.

Certyfikat Partnerstwa UNEP GRID odebrał w imieniu SAFEGE p. Daniel Kryś, Zastępca Dyrektora Regionu Centralnego i Północnego.

Partnerem wydarzenia były firmy: Grupa Żywiec, Veolia, L'Oreal, Deloitte i Samsung.

Informacje na stronie UN: KLIKNIJ TU