ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Czerwiec 2023

SAFEGE świętuje 50. Światowy Dzień Środowiska

🌳 #WorldEnvironmentDay obchodzony 5 czerwca już od 50 lat przypomina nam o roli środowiska naturalnego w życiu nas wszystkich. Poszanowanie jego równowagi jest kluczowe zarówno na poziomie jednostek, jak i przedsiębiorstw – te mogą skorzystać ze wsparcia w zielonej transformacji, jakie oferują nasi eksperci #SUEZConsultingPolska. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko to nie tylko projekty komercyjne.

🤝 Dzięki partnerstwu z UNEP/GRID-Warszawa dzielimy się doświadczeniem na wydarzeniach takich jak #EcoMiasto i wspieramy zagrożone ekosystemy w ramach programu #Regeneracja.

🏆 Tym bardziej cieszy nas fakt, że jako wieloletni partner #UNEP otrzymaliśmy podziękowanie za zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju #SDG - podczas obchodów Światowego Dnia Środowiska w siedzibie SARP 05.06.2023.

🌎 Od lat z #SUEZConsultingPolska bierzemy udział w wielu prośrodowiskowych inicjatywach, sami je także inicjujemy i angażujemy się w projekty z zakresu ochrony środowiska. To budujące, że tak wiele podmiotów również.

📢 Prowadzenie działań także edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska to część naszej misji. Więcej dowiecie się Państwo z #SAFEGEPodcast – autorskiej serii wywiadów dostępnej na kanale SAFEGE Polska na YT, do których wysłuchania serdecznie zapraszamy (tutaj).

🛑 Tegoroczny #WorldEnvironmentDay przebiegł pod hasłem #BeatPlasticSolution. To zatrważające, jak wszechobecny jest w naszym życiu #mikroplastik, ale też trudno sobie wyobrazić życie bez tworzyw sztucznych.

💡 O próbie rozwiązania tego problemu rozmawiali podczas #WED przedstawiciele nauki, biznesu, instytucji państwowych i lokalnych, a także przedstawiciele rządów zagranicznych, izb przedsiębiorców i liderzy nowych technologii. Jak powiedział otwierając spotkanie Sekrerarz Generalny #ONZ António Guterres - do 2040 możemy zredukować zanieczyszczenie mikroplastikiem o 80%. ✊ Nie pozostaje nic innego, jak wziąć się do pracy 🙂

Uzyskamy dla Gorzowa WIkp. decyzje środowiskowe dla rozwoju terenów inwestycyjnych

01.06.2023 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Gorzów Wielkopolski na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego w północnej części miasta w ramach zadania częściowego nr 2 – Północna Obwodnica Gorzowa Wlkp. realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta” - więcej informacji.

 

 

Opracujemy operaty wodnoprawne dla zwiększenia zdolności retencyjnej rzek w Koniecpolu

23.06.2023 podpisaliśmy kontrakt z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim na realizację projektu „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek na terenie NW w Koniecpolu – opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wymaganymi załącznikami” - więcej informacji.

XI Kongres Infrastruktury Polskiej

15.06.2023 odbył się XI Kongres Infrastruktury Polskiej zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i "Rynek Infrastruktury" - tradycyjnie uczestniczyliśmy w tym prestiżowym wydarzeniu, które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik.

Wysłuchaliśmy przemówień wielu prelegentów, m. in. Ministra Infrastruktury p. Andrzeja Adamczyka oraz Prezesa Zarządu TOR, p. Adriana Furgalskiego, który szczegółowo omówił perspektywy dla rynku infrastrukturalnego związane z odbudową Ukrainy po zakończeniu działań wojennych - w co wszyscy głęboko wierzymy. Co ważne - coraz częściej słyszymy o zielonej transformacji w transporcie i infrastrukturze.

Zachęcamy do przeczytania komentarza naszego Dyrektora Operacyjnego TUTAJ.

Pomożemy Kozienicom w modernizacji źródeł ciepła

01.06.2023 podpisaliśmy kontrakt z Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, w tym świadczenie usługi doradztwa, nadzoru inwestorskiego, inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim prawem budowlanym dla inwestycji „Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o. w Kozienicach”.

Głównym celem inwestycji jest modernizacja źródeł ciepła, produkcji ciepła i produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji tak, aby spełnić warunki Efektywnego Systemu Ciepłowniczego. W efekcie tej modernizacji co najmniej 50% ciepła będzie produkowane za pomocą energii ze źródeł odnawialnych (biomasa) - a więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE ponownie wesprze modernizację szpitala w Zielonej Górze

28.06.2023 podpisaliśmy czwarty już kontrakt ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynku "G" Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. realizowanymi w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” - więcej tutaj.

Eksperci SAFEGE pomogą zmodernizować oczyszczalnię ścieków dla Tolkmicka

28.06.2023 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Tolkmicko na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania polegającego na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w formule zaprojektuj i wybuduj „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków. Etap I: Część mechaniczna."

Po wykonaniu modernizacji w znaczący sposób obniżone zostaną koszty eksploatacji oczyszczalni i przepompowni dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań - więcej tutaj.