ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Listopad 2018

19.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą”; więcej informacji.

15.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zakładami Tłuszczowymi w Bodaczowie Sp. z o.o. na usługi dotyczące inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji przetargowej na podstawie opracowanej przez Fabrykę Kotłów „SAFEKO” S.A. dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu ze szczegółową analizą ofert zakończoną rekomendacją wykonawcy”; więcej informacji.

23.11.2018 nastąpiło uroczyste otwarcie Obwodnicy Bolesławca nadzorowanej przez nas podczas budowy w ramach projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II odcinek Golnice-Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn" (więcej o projekcie).

- portal bolec.info

- portal istotne.pl

 

27.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno”; więcej informacji.

16.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”; więcej informacji.

16.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla „Rozbudowy drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą”; więcej informacji.

22.11.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką PROMENADA Sp. z o.o. w Szczecinie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na kompleksowej obsłudze inwestycji pn.: „Budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej na części działki Nr ewid. 255/2 w obrębie 20 Międzyzdroje”; więcej informacji.

19.11.2019 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku gastronomicznego na terenie oddziału POSiR Golęcin” w Poznaniu; więcej informacji.

26.11.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) na odcinku od granicy miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków” - więcej informacji.