ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Styczeń 2017

W tym miesiącu SAFEGE zakończyła realizację zadania dotyczącego sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych, oraz sprawowania nadzoru autorskiego  przeniesienia pomieszczeń technicznych PKP z działki należącej do firmy HB Reavis przy ulicy Chmielnej w Warszawie do poziomów podziemnych Dworca Centralnego (więcej o projekcie).

Biorąc pod uwagę zakres prac i poziom skomplikowania budynku - narzucone tempo było ekspresowe. We wrześniu 2016 przystąpiliśmy do prac projektowych, a na początku stycznia 2017 serwerownia, zegarownia, stacja transformatorowa i generator elektryczny znajdowały się już w nowych pomieszczeniach. Realizacja tego projektu umożliwiła rozpoczęcie budowy najwyższego budynku w Unii Europejskiej.

Napisali o tym również:

09.01.2017 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia pn.: „WARTOSTRADA – POZNAŃSKI CIĄG PIESZO-ROWEROWY”: więcej informacji o projekcie.

16.01.2017 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą BBF Sp. z o.o. kontrakt z firmą Skanska S.A. na pełnienie usługi Nadzoru Autorskiego i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach Przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”: więcej informacji o projekcie.

31.01.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem i Gminą Prabuty na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”: więcej informacji o projekcie.

18.01.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. oraz Rajska Sp. z o.o na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rajskiej 3, na działce o numerze ewidencyjnym 124/3, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze i parkingiem podziemnym: więcej o projekcie.

18.01.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. oraz Kropka BIS Sp. z o.o na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Kochanowskiego 41, na działce o nr ewidencyjnym 1017, 1069/2, polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych A i B z garażem podziemnym i urządzeniami budowlanymi; więcej o projekcie.